روش‌های پژوهش کیفی

در طی سالیان اخیر، روش های پژوهش کیفی در میان دانشجویان، اساتید و پژوهشگران علوم مختلف با استقبال روزافزونی مواجه شده اند. روش های پژوهش کیفی، علیرغم جذابیت ها و کاربردهای بسیار فراوان، باعث سردرگمی می شوند زیرا تنوع این روش ها بسیار زیاد است.

دیدگاه‌ها برای روش‌های پژوهش کیفی بسته هستند

راهنمای فراترکیب کیفی

در طی سالیان اخیر، روش های پژوهش کیفی در میان دانشجویان، اساتید و پژوهشگران علوم مختلف با استقبال روزافزونی مواجه شده اند. روش های پژوهش کیفی، علیرغم جذابیت ها و کاربردهای بسیار فراوان، باعث سردرگمی می شوند زیرا تنوع این روش ها بسیار زیاد است.

دیدگاه‌ها برای راهنمای فراترکیب کیفی بسته هستند

استراتژی رفتاری: تحلیل مسائل استراتژیک سازمان‌ها با رویکرد رفتاری

استراتژی رفتاری به معنی کاربرد فنون و روش های علم روانشناسی در فرآیند مدیریت استراتژیک می باشد. سوال اساسی که تئوری های مدیریت استراتژیک، قصد دارند به آن پاسخ دهند این است که چه عامل یا عواملی باعث ایجاد مزیت رقابتی و اختلاف عملکرد سازمان های مختلف می شوند.

دیدگاه‌ها برای استراتژی رفتاری: تحلیل مسائل استراتژیک سازمان‌ها با رویکرد رفتاری بسته هستند

استراتژی عصب پایه: جاری سازی تفکر استراتژیک در سازمان

استراتژی عصب پایه به معنی کاربرد روش های علم عصب شناسی و روانشناسی در مدیریت استراتژیک می باشد. سازمان های بسیاری در سرتاسر دنیا قصد دارند تفکر استراتژیک را در سازمان خود جاری سازند، اما به دلیل فقدان وجود توانمندسازهای مناسب، قادر به انجام این مهم نمی شوند.

دیدگاه‌ها برای استراتژی عصب پایه: جاری سازی تفکر استراتژیک در سازمان بسته هستند

مدیریت استراتژیک با روش کارت امتیازی متوازن

یکی از پرکارترین موضوعات روز مدیریت، کارت امتیازی متوازن می باشد. این ابزار پر کاربرد اولین بار در سال 1990 توسط نورتون مطرح شد و در سال 1992 کاپلان و نورتون به کمک همدیگر آن را بسط دادند.

دیدگاه‌ها برای مدیریت استراتژیک با روش کارت امتیازی متوازن بسته هستند