درباره دکتر نیما اسکندری‌نیا

دکتر نیما اسکندری نیا، مدرک دکترای تخصصی(Ph.D) خود را در رشته مدیریت دولتی گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در سال ۱۳۹۸ دریافت نموده است. وی دارای ۱۰ سال سابقه اجرایی، مدیریتی و مشاوره در زمینه های مرتبط با مدیریت استراتژیک، تصمیم گیری سازمانی، طراحی سیستم ها و استقرار سیستم مدیریت کیفیت در شرکت های مختلف می باشد. دکتر نیما اسکندری نیا مولف سه کتاب و دارای چندین مقاله علمی در زمینه مدیریت می باشد. دکتر نیما اسکندری نیا به عنوان بنیانگذار مکتب فکری استراتژی عصب پایه و استراتژی رفتاری در ایران شناخته می شود.

نیما اسکندری نیا

جدیدترین کتاب دکتر اسکندری‌نیا​

روش‌های پژوهش کیفی

در طی سالیان اخیر، روش های پژوهش کیفی در میان دانشجویان، اساتید و پژوهشگران علوم مختلف با استقبال روزافزونی مواجه شده اند. روش های پژوهش کیفی، علیرغم جذابیت ها و کاربردهای بسیار فراوان، باعث سردرگمی می شوند زیرا تنوع این روش…

فرآیند انسانی مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک بیشتر از آنکه وابسته به فرآیندها، مدل‌ها، ابزارها و ساختارها باشد، وابسته به انسان‌ها، احساسات، ذهنیت‌ها و رفتارها می‌باشد.

تعریف استراتژی

تخصیص و بازتخصیص منابع، قابلیت ها و ظرفیت های سازمانی در راستای بهره برداری از فرصتها و جلوگیری از تهدیدهای محیطی به منظور دستیابی به مزیت رقابتی و خلق ارزش متمایز

مفهوم تفکر استراتژیک

توانایی عدم پذیرش فرضیه های غلط و همچنین عدم رد فرضیه های درست در مورد صنعت، بازار، رقبا و مشتریان

مفهوم استراتژی عصب پایه

یک تغییر پارادایم در حوزه برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک که دلیل موفقیت و شکست سازمان‌ها را به جای منابع درونی و محیط بیرون به ویژگی‌های ذهنی استراتژیست سازمان و افراد سازمان نسبت می‌دهد.

استراتژی رفتاری

یک تغییر پارادایم در حوزه برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک که دلیل موفقیت و شکست سازمان ها را به مبانی رفتاری سطح فردی، گروهی و سازمانی نسبت می دهد.

تازه‌های مدیریت

موضوع شناسی استراتژی رفتاری

در پارادایم استراتژی رفتاری بر خلاف پارادایم متداول و کلاسیک برنامه ریزی استراتژیک، این انسان ها هستند که به استراتژی شکل می دهند و نه ابزارها، الگوها، روش ها،مدل ها و فرآیندها. هر چند که در پارادایم جدیدتر تفکر استراتژیک به…

رویدادها و سمینارها