تماس با دکتر اسکندری‌نیا

برای طرح سوالات، دریافت مشاوره،درخواست برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌ها یا پیشنهاد طرح‌های پژوهش خود از طریق فرم تماس یا کانال‌های ارتباطی زیر اقدام نمایید.