استقرار سیستم رسیدگی به شکایات مشتریان بر مبنای استاندارد ISO 10002 ویرایش 2018

استقرار سیستم رسیدگی به شکایات مشتریان بر مبنای استاندارد ISO 10002 ویرایش 2018

استقرار سیستم رسیدگی به شکایات مشتریان بر مبنای استاندارد ISO 10002 ویرایش 2018 برای اولین بار در ایران در شرکت های پخش تکناز یاسمن و سمن
دو شرکت سمن و تکناز یاسمن در سال ۹۷ موفق به اخذ گواهینامه ISO 10002 :2018 شدند و این اتفاق در حالی رقم خورد که این دو شرکت تبدیل به اولین شرکت ها در ایران شدند که نسخه 2018 این استاندارد را با موفقیت استقرار دادند.