استقرار سیستم پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان بر مبنای استاندارد ISO 10004 ویرایش 2018

استقرار سیستم پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان بر مبنای استاندارد ISO 10004 ویرایش 2018

استقرار سیستم پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان بر مبنای استاندارد ISO 10004 ویرایش 2018برای اولین بار در ایران در شرکت های پخش تکناز یاسمن و سمن
دو شرکت سمن و تکناز یاسمن در سال ۹۷ موفق به اخذ گواهینامه ISO 10002 :2018 شدند و این اتفاق در حالی رقم خورد که این دو شرکت تبدیل به اولین شرکت ها در ایران شدند که نسخه 2018 این استاندارد را با موفقیت استقرار دادند.