سوابق تحصیلی

دکتری

دکترای تخصصی مدیریت دولتی گرایش تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری عمومی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

فوق‌لیسانس

مهندسی صنایع گرایش مهندسی صنایع
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

لیسانس

مهندسی صنایع گرایش تولید صنعتی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران بابل

تجربیات کاری

گواهینامه‌ها

گواهینامه تشریح الزامات

ISO 9001

گواهینامه ممیزی داخلی

گواهینامه تشریح الزامات

ISO 10002

گواهینامه تشریح الزامات

ISO 10004

سوابق مشاوره

طراحی مدل کسب و کار به روش بوم کسب و کار و مدل Pain و Gain مشتری

مشاوره برنامه‌ریزی استراتژیک در گروه صنایع شیشه و گاز

مشاوره سیستم جامع مدیریتی ارزیابی متوازن در گروه صنایع شیشه و گاز

پروژه‌ها

کتاب‌ها

برای دانلود رزومه کامل دکتر اسکندری‌نیا کلیک کنید!