جلسه دفاع رساله دکترا با موضوع الگوی اقتضائی تصمیم گیری در محیط های خط مشی گذاری عمومی

جلسه دفاع از رساله دکترا در محل سالن کنفرانس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در آذر ماه ۱۳۹۸ تشکیل شد.در طی این جلسه…

دیدگاه‌ها برای جلسه دفاع رساله دکترا با موضوع الگوی اقتضائی تصمیم گیری در محیط های خط مشی گذاری عمومی بسته هستند

استقرار سیستم پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان بر مبنای استاندارد ISO 10004 ویرایش 2018

استقرار سیستم پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان بر مبنای استاندارد ISO 10004 ویرایش 2018برای اولین بار در ایران در شرکت های پخش تکناز یاسمن و سمندو شرکت سمن و…

دیدگاه‌ها برای استقرار سیستم پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان بر مبنای استاندارد ISO 10004 ویرایش 2018 بسته هستند

استقرار سیستم رسیدگی به شکایات مشتریان بر مبنای استاندارد ISO 10002 ویرایش 2018

استقرار سیستم رسیدگی به شکایات مشتریان بر مبنای استاندارد ISO 10002 ویرایش 2018 برای اولین بار در ایران در شرکت های پخش تکناز یاسمن و سمندو شرکت سمن و تکناز…

دیدگاه‌ها برای استقرار سیستم رسیدگی به شکایات مشتریان بر مبنای استاندارد ISO 10002 ویرایش 2018 بسته هستند

برگزاری دوره آموزشی سیستم جامع مدیریت ارزیابی متوازن در گروه صنایع شیشه و گاز

این دوره آموزشی با محوریت معرفی سیستم جامع مدیریت ارزیابی متوازن یا همان Balanced Scorecard در سالن کنفرانس گروه صنایع شیشه و گاز در سال ١٣٩۵ برگزار شد.در طی این…

دیدگاه‌ها برای برگزاری دوره آموزشی سیستم جامع مدیریت ارزیابی متوازن در گروه صنایع شیشه و گاز بسته هستند

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت استراتژیک در گروه صنایع شیشه و گاز

این کارگاه های آموزشی در سال ۱۳۹۴ در محل سالن کنفرانس گروه صنایع شیشه و گاز وابسته به بنیاد مستضعفان برگزار شد.در این کارگاه ها که بیش از ده جلسه…

دیدگاه‌ها برای برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت استراتژیک در گروه صنایع شیشه و گاز بسته هستند